FORMACIÓ EN M.P.

Inici
Inici
Inici
Menú FORMACIÓ - Institut de Música Primordial

Certificació com a Músic Primordial

De què es tracta?

La formació en Música Primordial t'aporta recursos musicals i personals per a poder fer de la música una eina d'aplicació professional i de vida que et servirà per a:

 obtenir un major coneixement de tu mateix i el consegüent benestar, equilibri i apoderament personal.


2º ampliar les teves competències en l'acompliment de la teva professió com a terapeuta, psicòleg, coach, músic, musico-terapeuta, mestre, i d'altres professions al servei de la persona.

Vols rebre informació sobre la formació?

    Itineraris:

L'estructuració d'aquesta formació et permet escollir entre una formació d'un any que et capacita com a músic primordial, o una formació bi-anual d'aprofundiment en les teves capacitats i obtenció de les eines i les competències professionals.

 

Itinerari 1
Itinerari 2

Recorregut d'un any:

 

Diploma d'assistència per l'assoliment dels continguts del curs, majoritàriament enfocats a haver aconseguit les capacitats personals per a fer música primordial.

 

Recorregut de dos anys:

 

1r any: Diploma d'assistència per l'assoliment dels continguts del 1r curs. (Itinerari 1)

+

2n any: Certificació com a Músic Primordial,  que esdevé de l'assoliment de continguts enfocats a l'obtenció de competències professionals. Aquest segon any et capacita per a poder treballar aplicant la música primordial en el treball amb persones.

 

    Distribució de l'aprenentatge en 3 àrees dimensionals formatives:

El procés de formació/aprenentatge comporta un treball en tres dimensions o entorns de creixement diferents. La dimensió musical es refereix a aquells aspectes que tenen a veure amb la comprensió del fenomen musical des de l'experiència i creativitat. La dimensió personal se centra en els processos d'escolta interior. Finalment, la dimensió universal integra allò que és holístic: el jo formant part del tot i el tot formant part del jo.

 

DIMENSIÓ MUSICAL, escolta musical, expressió i comunicació:

 

 • elements estructurals de la música (elements constituents de la música, el so, el silenci, el soroll, la melodia, el ritme, l'harmonia, el discurs, la retòrica... etc.)

 • llenguatge musical i els seus signes (lecto-escriptura i notació, diferents notacions per a diferents formes de llenguatges musicals)

 • el viatge musical en l'espai-temps (conèixer les músiques de tots els temps i cultures). Etnomusicología. 

 • la pràctica instrumental primordial (individual i en grup) (percussions, flautes, bols, kalimbes, marímbules, txalaparta, berimbaus, etc. i instruments creats per a cada ocasió)

 • la creació

 

      DIMENSIÓ PERSONAL, escolta de les melodies i els ritmes de la persona:

 

 • primordials

 • emocionals

 • respiratoris

 • orgànics

 • lingüístics

 • energètics

 

      DIMENSIÓ UNIVERSAL, escolta sistèmica i essencial:

 

 • paisatges sonors

 • polsos de l’univers (els quals compartim)

 • ritmes i melodies dels cicles de la Terra al cosmos

 • músiques de dimensions espirituals en l’ésser humà

 • ritmes i melodies dels cicles vitals universals en l'ésser humà

 • descobrint la presencia

 • ritmes de l'ésser: del jo al nosaltres, del nosaltres al ‘jo sóc’. ‘Jo sóc un amb l’univers com l’univers és un en mi’.

 • no-dualitat, la unicitat de l'ésser

    Desplegament de matèries de les 3 àrees dimensionals formatives:

MUSICAL

50%

PERSONAL

25%

UNIVERSAL

25%

L'escolta de paisatges sonors

i el tocar instruments primordials,

ens connecta amb forces universals,

models i cosmovisions que ens porten

 llegats de sabieses ancestrals

alhora que expressivitats pures 

i auténtiques,100% actuals.

Reconèixer-les en la mida que poden ser útils a un mateix.

Conèixer els ritmes, les melodies
i les harmonies d’un mateix.
Com alinear-les i usar-les en equilibri.
Validar les pròpies habilitats
i expressar-les amb autenticitat.
Reconèixer les capacitats disponibles en un mateix
i coneixent-los desenvolupar els propis talents.

Tocar i fer música en cercles de percussió / tambors,
veu, flautes, marimbes, berimbaus, etc...
Aprendre a tocar els diferents instruments.
Treballar la psicomotricitat i la corporalitat.
Treballar la tècnica bàsica
per a saber tocar correctament.
Reconèixer l'estructura musical
i saber-la articular.

Aprendre els llenguatges propis
dels diferents instruments
Aprendre i treballar sobre ritmes, formes i models significatius d’arreu del Món
Incidir en els aspectes creatius als què els diferents instruments primordials
ens conviden i ofereixen.
Articular llenguatges musicals
propis i creatius,

i aprendre a desenvolupar-los

i utilitzar-los.

Inici
Inici
Inici
 • Facebook Basic Black
 • Twitter Basic Black
 • Google+ Basic Black
 • Instagram Basic Black

© 2016 Tamir & Jayani. Institut de Música Primordial