El que ens inspira. Missió, visió i valors.

Missió

Facilitem aprenentatges a través de l'experiència musical amb els que la persona, i els grups de persones, poder accedir a savieses essencials pròpies i amb això millorar la qualitat de vida de si mateix i del entorn.

Visió

Posem en la nostra societat un punt de partida explícit de quelcom que només hi està de forma implícita, que és una forma d'aplicació de la música com a eina per al descobriment i desenvolupament de talents, habilitats, capacitats creatives i consciència individual i col·lectiva de la persona.

 

I ho fem:

 • Investigant sobre l'aplicació activa de la música en la seva expressió primordial per a un aprenentatge essencial de la persona.

 • Oferint formació sòlida i holística al servei de professionals del desenvolupament humà.

 • Difonent i promovent espais experiencials de música primordial.  

 • Fomentant marcs de desenvolupament de mètodes i tècniques que acompanyin a la persona al coneixement de si mateix a través de l'experiència musical.

Valors / El que ens inspira

Reconeixent:

 

 

 • com a musicalment vàlida qualsevol manifestació sonora,

 

 • la universalitat de la música,

 

 • la musicalitat com inherent a l'essència humana,

 

 • en cada persona els seus talents i capacitats creatives,

 

 • el potencial de la música com a element creador i transformador,

 

 • els elements que intervenen en el context musical - escolta, creació i interpretació - com a eines d'autoconeixement i d'aprenentatge vital,

 

 • a la metàfora musical com a una excel·lent creadora de marcs per a l'aprenentatge de la persona,

ens fonamentem en una ètica personal i professional basades en la convivència, l'aprenentatge nostre continu, sinceritat, honestedat, sentit comú, vocació de servei, autenticitat, responsabilitat i llibertat.

 

Establint-nos des d'una cultura de treball basada en el respecte, la cooperació, una economia sostenible des del bé comú, la confiança i l'entusiasme.

 • Facebook Basic Black
 • Twitter Basic Black
 • Google+ Basic Black
 • Instagram Basic Black

© 2016 Tamir & Jayani. Institut de Música Primordial