Què és primordial?

primordial:

(del llatí primordiālis).

adj. [LC] 1. Que precedeix servint d’origen, de fonament.  2. Principal, fonamental, capital.

Decisiu, crucial, cardinal, elemental, important, primari, primigeni, primal, substancial, originari, bàsic, essencial.

Què és música primordial? 
Capacitats del músic primordial 

La música de dins.

 

La música de l'expressió directa.

 

La música de l’essència humana des de la seva expressió natural, bàsica, elemental, comuna a tot ésser humà i en harmonia amb l’entorn. A traves de la manipulació d’objectes sonors (instruments), la veu i el moviment corporal. Lliure de lligams formals, culturals, territorials, espacials i temporals. 

El músic primordial és una persona capaç d'escoltar-se a si mateix, escoltar el que li envolta, expressar-se amb llibertat de manera directa i genuïna, generant converses transformadores al servei de si mateix i envers els altres, i que per a fer-ho sap que disposa d'eines musicals poderoses, elementals, bàsiques, pures, senzilles, essencials i sàvies per a sí mateixes, que posa al servei de l'ésser humà i de la vida.


El músic primordial sap, perquè li ha proporcionat la seva pròpia experiència, que les músiques d'ell mateix i del que l'envolta estan en continu moviment, interrelació i canvi, per això reconeix que ell mateix és i serà sempre un constant aprenent en:

Posicionament en el mon:

 

 • Reconèixer la musica com a una qualitat intrínseca de l’univers present a arreu.

 

 • Reconèixer que un mateix es music. Que la musicalitat forma part de la expressió humana natural de la persona.

 

 • Legitimar tota expressió creativa musical com a genuïna vàlida i digne.

 

 • Ser capaç de saber enfocar la mirada vers l’arrel i origen intern dels conflictes humans i personals per canalitzar-los i desbloquejar-los a traves de la musica primordial.

 

Reconeixement  dels propis talents i capacitats:

 

 • Ser capaç de reconèixer i desplegar el benefici que proporciona l’experiència amb musica primordial en termes de poder personal: autoestima, auto-confiança i lideratge d’un mateix.

 

 • Conèixer, experimentar i ser capaç d’emprar les diferents formes de expressió musical primordial que hi ha al mon.

 

 • Identificar i superar qualsevol tipus de barrera limitadora  (escènica, cultural, formal etc...) que impedeixi l’expressió musical lliure.

 

Obtenció, disposició i gestió d'eines (recursos personals i professionals) que possibilitin:

 

 • Donar expressió als propis talents i habilitats musicals.

 

 • Desplegar recursos en música primordial per a la seva utilització al servei de cada activitat professional individual i concreta.

 

 • Mantenir  converses transformadores al servei del desenvolupament de si mateix y la seva activitat professional gracies a les distincions bàsiques de coaching.

 

 • Acompanyar a persones i/o grups a nivells ampliats de manifestació de la seva música primordial per a que posin en acció les seves habilitats i talents, a través dels recursos ancestrals i transculturals de la música i la capacitat de posar-los al servei de l’aprenentatge, la transformació i la sanació.

 • Facebook Basic Black
 • Twitter Basic Black
 • Google+ Basic Black
 • Instagram Basic Black

© 2016 Tamir & Jayani. Institut de Música Primordial