Recursos musicales para el servicio a las personas y
Institut de Música Primordial
Consultoría Chamánica - Castellano

Consulta privada. Sessions individuals

LIFE COACHING / CONSULTORIA XAMÀNICA

 

Què és el Life Coaching Xamànic?

   És un sistema formulat per acompanyar asolucionar problemes, en el que la persona troba respostes a les seves inquietuds més importants i vitals, així com les maneres d'implementació d'aquestes solucions, al mateix temps que descobreix el seu propi poder espiritual i saviesa interns. 

 

   Life Coaching Xamànic és un coaching per a la persona que es desplega sota el funcionament del mètode de Consultoría Xamànica creat pel Dr. Michael Harner PhD (1929 - 2018) antropòleg i practicant de xamanisme transcultural (core-shamanism).

   Aquest és un mètode espiritual, un sistema que utilitza els principis ancestrals de xamanisme com a eix central per al treball personal del client i s'acompanya de la conversa possibilitadora del coaching ontològic per a la vida.

 

   El que diferencia a aquest mètode respecte als altres mètodes de Curació o Endevinament Xamànic és que, en aquestes, és el practicant xamànic qui aplica una metodologia, de la qual és expert, al client, qui només necessita, com a 'receptor passiu' de la metodologia xamànica, posar de la seva part: obertura, recepció i intenció de sanar (quedant el practicant xamànic com a únic coneixedor de la metodologia), mentre que en Consultoria Xamànica, és el mateix client qui aprendrà la metodologia del viatge xamànic i, de manera activa, la posarà al servei de la seva pròpia cerca.

De què es tracta?

  Com a mètode de consultoria espiritual, el Mètode Harner de Consultoria Xamànica, que anomenarem d'ara endavant (HSC™), té com a meta ampliar l'enteniment de què ens passa des de la visió espiritual, no el tractament de patologia psicològica.

   HSC™, és un sistema basat en xamanisme clàssic, i afegeix innovacions importants creades per Michael Harner a través dels anys de la seva pròpia practica en consultoria chamánica.

 

 

Conceptes, pràctiques i metes usades en aquest Mètode inclouen:

 

 • la introducció a la realitat no ordinària

 • el viatge xamànic (pres pel client)

 • endevinament xamànic (feta pel client)

 • la realització del propi poder espiritual

 • el descobriment de l'habilitat personal per obtenir extraordinàries, molt pràctiques, sàvies i espirituals respostes a preguntes personals.

 

   En essència, el client es converteix en practicant de xamanisme endevinatori, amb l'ajuda i guia en aquesta realitat del consultor xamànic.

 

   Una de les característiques de HSC™ és que els veritables consultors xamànics estan en la realitat no ordinària (realitat espiritual). Aquests són Mestres sagrats que el client troba espontàniament en els seus viatges xamànics i que proveeixen les respostes a les preguntes del client.

   El consultor xamànic en el sistema Harner de Consultoria Xamànica, en contrast, no proveeix les respostes o interpretacions a les preguntes del client, no obstant és un experimentat facilitador xamànic que proveeix alè i consell sobre com usar el mètode, basat en la seva extensa experiència a viatjar xamànicament i en xamanisme.

 

Com es desenvolupa la sessió de consultoria xamànica?

  HSC™ fa servir una tècnica basada en el so conductor de tambor (prèviament gravat i escoltat en auriculars), per alterar l'estat de consciència del client, i que d'aquesta manera aquest 'es mogui' fos del temps a la realitat no ordinària i pugui utilitzar aquí l'ancestral mètode xamànic de solucionar problemes.

  El client és entrenat pel consultor en el distintiu mètode creat per Harner de viatjar xamànicament i descriure simultàniament el viatge, amb l'objectiu d'amplificar la qualitat de l'experiència i al mateix temps proporcionar un registre gravat continuat de les experiències dels seus viatges i de la informació rebuda en ells.

HSC™ és un procés progressiu quantes sessions són necessàries?

   El procés és progressiu i pansa per diverses fases,

 

 • fase d'aprenentatge de la metodologia,

 • viatges exploratoris i de descobriment de les realitats espirituals,

 • viatges en els quals ja s'està obtenint de manera molt directa coneixements i informacions de rellevància i gran utilitat

 

   Amb el que es requereixen un mínim de 6 sessions (que el client pot perllongar si ho desitja), per arribar a fons tant en la trobada de coneixement per a la seva cerca, com en els paràmetres d'implementació dels resultats d'aquesta.

Aprenentatge de metodologia

   Un dels avantatges de fer el procés és que el client aprèn una metodologia i que ell/ella disposarà d'aquesta per utilitzar-la en el futur de manera autònoma per si mateix. Paral·lelament al benefici intrínsec que comporta fer les sessions amb l'acompanyament expert d'un consultor xamànic, fomentem que el client pugui ser autosuficient en l'ús de la metodologia per a si mateix.

Què obtinc d'un procés de consultoria xamànica?

A través de les teves experiències en el viatge xamànic, tens l'oportunitat de sobreposar-te a pors inhibitòries i guanyar confiança i poder personal, al mateix temps que adquireixes saviesa i trobes, del contacte directe amb la realitat espiritual, un nou goig en la teva existència.

Més sobre HSC™

Atès que HSC™ és un sistema espiritual i no psicològic, no és necessari que el consultor xamànic sigui psicòleg o psicoterapeuta professional o tingui una professió relacionada amb el camp de psicologia. En algunes ocasions pot crear confusions tractar d'operar amb els dos sistemes i pot ser una càrrega conceptual que interfereixi amb el mètode xamànic. El que sí que és essencial és que el consultor estigui ben entrenat i tingui suficient experiència en xamanisme i que sigui un individu amb sensibilitat, intel·ligència, caràcter i compassió.

Per preservar la integritat i qualitat del mètode i el seu ensenyament el Mètode Harner de Consultoria Xamànica en qualsevol forma íntegrament o parcialment, no pot ser publicat ensenyat, fet en cintes o vídeos o films sense l'aprovació de Michael Harner PhD. i/o de la FSS, ja que és propietat literària del Dr. Harner.

* Només els consultors xamànics certificats per la Fundació d'Estudis Xamànics són els professionals autoritzats per a fer servir el nom de 'Mètode Harner de Consultoria Xamànica' - HSC™.

obre o baixa't el pdf per a descripció de:

Consultoria Xamànica

obre o baixa't el pdf per a:

Artículo de Michael Harner sobre la Consultoría Chamánica

 • Facebook Basic Black
 • Twitter Basic Black
 • Google+ Basic Black
 • Instagram Basic Black

© 2016 Tamir & Jayani. Institut de Música Primordial