Curación Chamánica - Castellano
 

Consulta privada. Sessions individuals

CURACIÓ XAMÀNICA

Què és el xamanisme transcultural? 

Qui pot beneficiar-se de la Curació Xamànica? 

Qualsevol persona:

 

 • Que noti falta d'energia vital i la vulgui recuperar.​

 

 • Amb algun conflicte en concret, ja sigui amb ella mateixa, o amb el món exterior (pares, parella, treball…) i que vulgui treballar la part que li auto-correspon per a trobar solució al conflicte, des de l'aspecte espiritual d'aquest.

 

 • Interessada a millorar la seva qualitat de vida, o algun aspecte en particular d'ella, ja sigui per malaltia física, sofriment emocional, mental o espiritual.

 

 • En un camí de creixement personal, interessada en el seu auto-coneixement.

 • Amb recerca espiritual.

 

 • Que anheli recuperar o afermar el seu poder personal.

 

 • Amb dificultats, greus o lleugeres, per a avançar en la vida (creativitat, sexualitat, economia, etc.), que no vegi les causes de la dificultat, o sospiti que una cosa no visible' li estigui obstaculitzant, ja sigui a escala personal, o per influència de quelcom extern no detectable pels mètodes convencionals.

 

obre o baixa't el pdf per a descripció detallada dels

diferents tipus de curació xamànica

 

Què és la curació xamànica? 

El tambor, la maraca i el cant sempre han estat mitjàns
per a la curació, a través del temps, utilitzat per xamans i xamanes de tots els continents.

Durant milers d'anys, els xamans han desenvolupat el sistema de curació que més provat a través dels temps, usant esperit, ment i cor per guarir, juntament amb els remeis fets de plantes. Amb el temps, el sistema ha demostrat ser efectiu. Tot el que es fa en xamanisme es fa perquè s'ha comprovat que funciona.Cohabitant amb els sistemes mèdics i terapèutics actuals, la curació xamànica no nega l'eficàcia d'ells, sinó que es fa càrrec de tractar espiritualment allò que, del desequilibri o malaltia, tingui a veure amb una causa espiritual. Així com acompanyar espiritual/energèticament qualsevol altre tractament, ja que mai serà perjudicial un treball de contacte amb les forces de l'amor universal sinó tot el contrari.

El 90% dels xamans fan servir el tambor, el 100% utilitzen maraques, com a mitjà d'accés a aquestes fonts de curació, d'obtenció d'informació rellevant per a persones i comunitats, de coneixement, saviesa i enteniment.

L'ús del tambor i la maraca sustenten, doncs, les pràctiques que t'oferim en les nostres sessions individuals, fent ús del mètode de treball que desenvolupa el
xamanisme transcultural.

Què és el xamanisme? 

La paraula xaman té el seu origen en el llenguatge Tungus (Sibèria) i fa referència a una persona que fa viatges a la realitat no-ordinària en un estat ampliat de consciència, consciència multi-dimensional. La pràctica del xamanisme ha estat present en tots els continents habitats per milers d'anys. 

Aquesta pràctica és un mètode, no una religió. Pot coexistir amb les religions establertes en moltes cultures. I no és un sistema de creences, està basat en experiències personals que porten a obtenir informació, curació o altres aprenentatges evolutius.

El practicant de xamanisme utilitza el ‘viatge xamànic’, amb el propòsit de tenir accés a les realitats espirituals i, amb aquest recurs, diagnosticar o d'obtenir informació sobre els problemes que té la persona, des d'un punt de vista espiritual, connectar amb les seves ajudes espirituals i amb elles facilitar la sanació.

 

Tambor i maraca són els vehicles, instruments primordials, que sempre has sigut utilitzats per a dur a terme aquesta tasca de servei a la persona i a la comunitat.

Xamanisme transcultural o Core-Xamanisme, són els principis i pràctiques xamàniques que no estan lligats a cap grup cultural. Ha estat creat, investigat i desenvolupat amb rigorositat científica per l'antropòleg Michael Harner i difós per la Fundació d'Estudis Xamànics (Foundation for the Shamanic Studies - FSS), fundada en 1979, amb seu a Califòrnia,USA.

Fa centenars d'anys que una part del món va perdre el coneixement xamànic, degut principalment a l'opressió religiosa, el xamanisme transcultural té la intenció que les persones que no viuen en comunitats indígenes tinguin accés al coneixement xamànic.

Cada xaman té pràctiques amb característiques pròpies de la seva cultura, però totes parlen que hi ha un món espiritual, totes parlen de curacions espirituals, aquests són els principis més importants que es repeteixen a tot el món.

Perquè algú sigui reconegut com a xaman, necessita treballar amb els esperits de compassió i ajuda. En qualsevol modalitat es necessita invocar-los i es necessita estar en un estat ampliat de consciència, consciència multidimensional, per poder comunicar-se amb ells eficaçment i deixar que els esperits treballin amb la persona.

El Xamanisme Transcultural utilitza una metodologia molt clara i adaptada a la nostra realitat occidental.

 • Facebook Basic Black
 • Twitter Basic Black
 • Google+ Basic Black
 • Instagram Basic Black

© 2016 Tamir & Jayani. Institut de Música Primordial